072-25-75-157  |


עורך דין אזי נ. כהן - משרד עורכי דין

072-25-75-157  |
 
 

חוק פיצויי פיטורים לעובד

חוק פיצויי פיטורים לעובד


חוק פיצויי פיטורים קובע פיצויי בסך משכורת קובעת אחת לכל שנת עבודה.

לעובד שמקבל שכר שעתי מחשבים את השכר הקובע לפי ממוצע השכר הקובע בשנה האחרונה.

לעובד שמקבל שכר גלובלי מחשבים את השכר הקובע לפי השכר הקובע הגבוה האחרון.

שכר קובע הוא סך כל רכיבי השכר הקובעים לפיצויי פיטורים לפי חוק וכולל רכיבים כגון: שכר יסוד, עמלות מכירה, רכיבים שהוכרו לעניין זה בהסכמים קיבוציים וצוי הרחבה או הסכמים אישיים.

עובד שבמסגרת הסכם העבודה חתם על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, משמע, הסכים כי המעסיק יפריש את מלוא הסכום כל חודש (8.33% מהמשכורת שמהווה משכורת אחת בשנה) והעובד יהיה זכאי לקבל סכום זה ללא קשר לנסיבות הפיטורים, בין אם פוטר או התפטר.

החסרון בכך הוא שאם שכרו של העובד עלה במהלך תקופת העבודה, הוא לא יהיה זכאי לסך ההשלמה בין שכרו הקובע לשכר שהופרש.

היתרון ברור – העובד יקבל כספים אלו ללא קשר לנסיבות שיום עבודתו – פוטר או התפטר.

לפי חוק, פיצוי פיטורים ישולמו גם במקרה של הרעת תנאי עבודה או נסיבות שאינם מאפשרות את המשך העבודה אצל המעסיק. הרעת תנאי עבודה ניתן לראות בירידה בהיקף העבודה, ירידה בשכר, הפחתת סמכויות, שינוי ביחס לרעה ועוד

החוק קובע נסיבות שונות נוספות להפסקת עבודה אשר מזכות בתשלום פיצויי פיטורים.

לפניכם יובאו סעיפי החוק והסברים והרחבות:

3. פיטורים סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם – אם לא הוכח היפוכו של דבר – כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ואין פיטורים כאלה פוגעים בזכות הפיצויים.

סעיף זה מונע ממעסיקים את האפשרות לפטר עובדים באופן שיטתי קודם שהשלימו שנת עבודה ובכך "לחסוך" את עלות תשלום פיצויי הפיטורים. החוק תוקן לאחר שמעסיקים רבים, בעיקר בתחומי הניקיון והאבטחה נהגו לפטר עובדים בסמוך לשנת עבודה מלאה ולהעסיק אותם שוב לאחר פרק זמן קצר.

4. עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת רגל של מעסיקו, ובתאגיד – פירוקו או מחיקתו, זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר.

עובד שסיים את עבודתו עקב פטירה, פשיטת רגל, פירוק או מחיקה של מעסיקו זכאי לתשלום פיצויי פיטורים. ככל שאין באפשרותו של המעסיק לשאת בתשלום החוב, ניתן לבקש את פירוק החברה ולתבוע את תשלום החוב במגבלות מסוימות מהביטוח הלאומי. יורשיו של עובד שנפטר זכאים לתשלום במקום העובד.
 

6. התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן-משפחתו, ולאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת להתפטרות – רואים לענין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים.

במידה ועובד אינו מסוגל להמשיך בעבודתו בשל מצבו הרפואי, עליו לפנות לרופאים מומחים ולרופא תעסוקתי על מנת לקבל המלצה שאינו כשיר להמשיך בעבודתו. לאחר קבלת האישור הרפואי חובה על מעסיקו לשלם פיצויי פיטורים מלאים.

7. (א)  התפטרה עובדת, תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה – יראו לענין חוק זה את התפטרותה כפיטורים.

התפטרותה של אם תוך תשעה חודשים ממועד הלידה לצורך טיפול בילדה תחשב כפיטורים לצורך קבלת פיצויי פיטורים. במידה והאם תעבוד במקום עבודה אחר לאחר הלידה, הרי שלא התפטרה לצורך טיפול בילדה ותוכל לתבע ע''י מעסיקה בהחזר תשלום הפיצויים.

7א.  התפטרה עובדת עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות, אשר אושרה על ידי לשכת סעד או משרד העבודה והרווחה, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים, ובלבד שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט כאמור תקופה של שישים ימים לפחות;

התפטרה עובדת לאחר ששהתה במקלט לנשים מוכות 60 ימים לפחות, תהיה זכאית לתשלום פיצויי פיטורים כאילו פוטרה.

11. (א) התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים.

הרעה משמעותית בתנאי העבודה מזכה בתשלום פיצויי פיטורים. הרעה בתנאי העבודה אינה חייבת להתבטא בהפחתת השכר אלא יכולה להתבטא בירידה בהיקף שעות העבודה, שינוי במשמרות, שינוי מקום ביצוע העבודה, קבלת יחס משפיל ומזלזל, שינוי באופי המשימות, שינוי תפקיד וכל הרעה משמעותית בתנאי העבודה.

לעיתים קיים הבדל דק בין הרעת תנאי עבודה לבין קיומן של נסיבות בהן אין לדרוש את המשך עבודתו של העובד בעבודה שכן על הנסיבות להשפיע על יכולתו של העובד להמשיך בעבודה וממילא הדבר מהווה הרעה בתנאי העבודה. בטרם עובד מתפטר בשל הרעה בתנאי עבודה, על העובד להתריע בכתב בפני מעסיקו כי ככל שתנאי עבודתו לא יחזרו לכמקודם, בכוונתו להתפטר.

(ב)  התפטר עובד עונתי לאחר שעבד לפחות שלוש עונות רצופות באותו מקום עבודה מחמת שלא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה – רואים אותו כאילו פוטר.

משרדנו מתמחה בדיני עבודה, פנה לייעוץ אישי ללא תשלום.
 

מאמרים נוספים:


לייעוץ ראשוני או בדיקת סיכויי התיק השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם:
phone6, phone, contact, telephone, support, call
envelop, envelop, mail, email, contact, letter
home6, home, house, building

צרו קשר טלפוני:  072-25-75-157

פקס: 077-3181454

שלחו מייל: 
cohenezi.law@gmail.com


כתובת: ​בר כוכבא 16, בני ברק (מגדל נועה)

 
print2, print, printer
 

אשמח להיות בקשר